Lokal numer:

image

Lokal numer:

image

Aktualności

Oświadczenie w kwestii obwodnicy Dywit

Oświadczenie w kwestii obwodnicy Dywit

06 lipca 2022

Szanowni Państwo, mieszkańcy Osiedla STEROWCÓW,

w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej, a zwłaszcza wśród mieszkańców naszego osiedla, pojawiają się informacje o rzekomej sprzedaży przez spółkę ARBET Park niezabudowanej części Osiedla STEROWCÓW pod budowę planowanej obwodnicy DYWIT.

Ponieważ są to informacje nieprawdziwe oświadczamy, że zarówno spółka, jak również żaden jej pełnomocnik nie prowadzili i nie prowadzą jakichkolwiek rozmów, których celem byłaby sprzedaż tych terenów pod przyszłą obwodnicę.

Wobec różnych koncepcji przebiegu tras przyszłej obwodnicy DYWIT - w tym również w sąsiedztwie Osiedla STEROWCÓW - i niewielkiego zainteresowania mieszkańców osiedla tą problematyką w okresie konsultacji ogłoszonych przez GDDKiA, w dniu 25.02.2022 r. spółka wystąpiła do GDDKiA oraz pracowni projektowej z pisemnym wnioskiem o wykreślenie wszystkich wariantów przebiegu obwodnicy w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla.

Tym samym stosunek spółki do przebiegu obwodnicy jest jednoznaczny i nie uległ żadnej zmianie.

Przeciwnie, spółka prowadzi zaawansowane prace projektowe dotyczące zabudowy pozostałego terenu Osiedla STEROWCÓW i planuje kolejne inwestycje na terenie osiedla, w tym mieszkaniowe.

 

Z wyrazami szacunku

Zarząd spółki ARBET Park