Kontakt

ARBET Investment Group sp. z o.o.

ul. Budowlana 3
10-424 Olsztyn

(biuro zarządu)
tel. 89 535 37 50
biuro@arbet.olsztyn.pl

Biuro sprzedaży mieszkań

ul. Barczewskiego 1/2
10-691 Olsztyn
tel. +48 697 611 323

mieszkania@arbet.olsztyn.pl

Zgłoszenie reklamacji

Poniżej znajduje się formularz zgłoszenia reklamacji mieszkania.

Kliknij w poniższy przycisk, aby wypełnić formularz i wysłać reklamację drogą elektroniczną.

Po wysłaniu reklamacji będziesz mógł również pobrać i ewentualnie wydrukować swoje zgłoszenie w formie pliku PDF.

Możesz również pobrać formularz, wydrukować, wypełnić odręcznie i przesłać na adres dewelopera/gwaranta POBIERZ

Umowa deweloperska/przenosząca własność

Dane dotyczące lokalu mieszkalnego

Załączniki

Proszę czekać, trwa przesyłanie wiadomości...

Biuro Zarządu Spółki

ZARZĄD SPÓŁKI:
Andrzej Bogusz
Prezes Zarządu kontakt przez sekretariat
Beata Bogusz
V-ce Prezes Zarządu kontakt przez sekretariat
Jarosław Grochowski
Członek Zarządu kontakt przez Sekretariat
SEKRETARIAT:
biuro@arbet.olsztyn.pl tel. /fax 89 5353750
Jolanta Wodzyńska
Asystentka
DZIAŁ MARKETINGU I PROMOCJI:
Bożena Kowalczyk
Kierownik Działu Marketingu i Promocji b.kowalczyk@arbet.olsztyn.pl tel.: 89 535 37 50

Pion Ekonomiczno – Finansowy

Dział Ekonomiczno-Finansowy
Beata Bogusz
Dyrektor Finansowy kontakt przez Sekretariat
Renata Słuchocka
Asystent Dyrektora Finansowego r.sluchocka@arbet.olsztyn.pl tel.: 89 535 37 50
Justyna Nawotka
Specjalista ds. Controllingu B2C j.nawotka@arbet.olsztyn.pl 89 535 37 50; 784 051 221
Elżbieta Piórkowska
Asystent Dyrektora Finansowego e.piorkowska@arbet.olsztyn.pl 89 535 37 50

Pion Nieruchomości

Dział Sprzedaży Mieszkań
ul. Barczewskiego1/2, 10-691 Olsztyn mieszkania@arbet.olsztyn.pl tel. +48 697 611 323
Bartosz Zaborniak
Kierownik działu b.zaborniak@arbet.olsztyn.pl 697 611 323; 697 611 316
Katarzyna Majchrowicz
doradca klienta k.majchrowicz@arbet.olsztyn.pl 697 611 323; 669 234 726
Dział Nieruchomości Komercyjnych
Bożena Kowalczyk
Menedżer Nieruchomości b.kowalczyk@arbet.olsztyn.pl tel.: 89 535 37 50
Anna Pęska
doradca klienta a.peska@arbet.olsztyn.pl 697 611 323; 532 759 713
Anna Akacka
dradca klienta a.akacka@arbet.olsztyn.pl 697 611 323

Pion Inwestycji Zagranicznych

Mamadou Bah
Dyrektor ds. Inwestycji Zagranicznych m.bah@arbet.olsztyn.pl kontakt przez Sekretariat

Pion Zarządzania Nieruchomościami

www.zarzadca.arbet.olsztyn.pl
Małgorzata Kowalska
Dyrektor Zarządzający m.kowalska@arbet.olsztyn.pl tel.: 89 521 80 60

Pion Inwestycji

Dział Przygotowania Inwestycji
Jarosław Grochowski
Dyrektor ds. Inwestycji kontakt przez Sekretariat
Łukasz Raczycki
Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji l.raczycki@arbet.olsztyn.pl 89 535 37 50
Krzysztof Kopko
Specjalista ds Przygotowania Inwestycji k.kopko@arbet.olsztyn.pl 89 535 37 50, 697 611 325
Krzysztof Grabowski
kosztorysant k.grabowski@arbet.olsztyn.pl 89 535 37 50 wew 230
Dział Realizacji Inwestycji
Anna Kamińska
Kierownik Działu Ralizacji Inwestycji a.kaminska@arbet.olsztyn.pl 89 535 37 50
Krzysztof Kopko
Koordynator ds. Realizacji Inwestycji k.kopko@arbet.olsztyn.pl 89 535 37 50, 697 611 325
Katarzyna Zaborniak-Bochomulska
Koordynator ds. Zaopatrzenia i Rozliczeń Inwestycji k.zaborniak@arbet.olsztyn.pl 89 535 37 50
Dział Utrzymania Ruchu i Bazy Sprzętu
Marek Dubiecki
Kierownik Działu Utrzymania Ruchu i Bazy Sprzętu m.dubiecki@arbet.olsztyn.pl 89 535 37 50, 697 611 307
Karol Wojtczak
Specjalista ds. Obsługi Inwestycji k.wojtczak@arbet.olsztyn.pl 89 535 37 50, 784 608 958
Dział Jakości i Obsługi Gwarancyjnej
Marek Dubiecki
Kierownik Działu Jakości i Obsługi Gwarancyjnej m.dubiecki@arbet.olsztyn.pl 89 535 37 50, 697 611 307
Katarzyna Zaborniak-Bochomulska
Specjalista ds. Obsługi Gwarancyjnej k.zaborniak@arbet.olsztyn.pl 89 535 37 50