Oferta

Worławki, woj. warmińsko-mazurskie, Gmina Świątki

Worławki, woj. warmińsko-mazurskie, Gmina Świątki
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 
- zabudowa rekreacyjna indywidualna
- zabudowa usług turystycznych
- przystań jachtowa
- usługi turystyczne plaży
- zieleń
Powierzchnia terenu 25,5093 ha.
 

Lokalizacja na mapie