Oferta

Marcinkowo, woj. warmińsko-mazurskie, Gmina Purda

Marcinkowo, woj. warmińsko-mazurskie, Gmina Purda

Przeznaczenie działek:
- zabudowa jednorodzinna
Dz. nr 58/3 pow. 0,1287 ha
Dz. nr 58/4 pow. 0,1490 ha
Dz. nr 58/5 pow. 0,1591 ha
Dz. nr 58/6 pow. 0,1483 ha

W sprzedaży ostatnie wydzielone działki: nr 58/3, 58/4, 58/5, 58/6 ,  Na planie działka 58/2 stanowi wewnętrzna drogę gminną obsługującą kompleks w/w działek. W działce tej wykonany jest kolektor kanalizacji sanitarnej Ks fi 200 (możliwe podłączenia). Istnieje również  możliwość wykonania przyłączy wodociągowych z istniejącej sieci wodociągowej fi 90 wykonanej w tej drodze  na odcinku ok 45 m licząc od zjazdu na drogę oznaczoną jako działka nr 104 (droga gminna). Zasilanie energetyczne projektowanej zabudowy z przedłużenia   istniejącej w drodze 58/2 linii energetycznej .  Rodzaj ogrzewania bez ograniczeń.

Plan Geoportalu

Plan sytuacyjny

Lokalizacja na mapie

Galeria zdjęć