Lokal numer:

image

Lokal numer:

image

Aktualności

Odpowiedzialny biznes – ARBET wspiera żeglarstwo w regionie

Odpowiedzialny biznes – ARBET wspiera żeglarstwo w regionie

22 grudnia 2016

Cieszymy się, że dzięki naszemu wsparciu, jako sponsora głównego, udało się zorganizować tak ważną dla klubu uroczystość. To okazja do spotkań członków klubów żeglarskich z całej Polski i z zagranicy, ale i również do spojrzenia w przyszłość.

Z tej okazji ARBET składa gratulacje dla tych wszystkich, którzy pielęgnowali wieloletnią tradycję, zapisując szczytne karty historii. Życzymy podejmowania nowych zadań, wytyczania śmiałych celów w poczuciu odpowiedzialności za dalszy rozwój, a także energii i wytrwałości w dążeniu do ich realizacji. Niech słowa Pompejusza: „navigare necesse est, vivere non est necesse…” (żeglowanie jest koniecznością, życie nie jest…) będą bodźcem do dalszych działań.