Lokal numer:

image

Lokal numer:

image

Aktualności

Jeszcze bliżej z gminą Dywity

Jeszcze bliżej z gminą Dywity

31 października 2023

Ostatni dzień października 2023 to kolejna bardzo ważna data w zacieśnianiu relacji naszej firmy z gminą Dywity.

"Po pierwsze, na mocy podpisanego we wtorek 31 października porozumienia między Gmina Dywity i ARBET Investment Group oraz po uprawomocnieniu się przegłosowanego przez radnych na sesji w poniedziałek 30 października miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Dywity – Osiedle Sterowców, uporządkowana zostanie sprawa przejęcia przez Gminę infrastruktury technicznej na Osiedlu Sterowców. Gmina przejmie zarządzanie nad główną drogą osiedlową, czyli ul. Hynka, a także zostanie właścicielem oświetlenia ulicznego, terenu zielonego przeznaczonego pod rekreację oraz sieci podziemnych: wodociągowej, sanitarnej i deszczowej" - czytamy we wpisie na facebookowej stronie Gminy. - "- Pozwoli to na sprawniejsze działanie Gminy i jednostek gminnych na terenie osiedla, ale również będzie podwaliną, żeby stworzyć z Osiedla Sterowców jednostkę pomocniczą Gminy tak, jak to jest w przypadku innych miejscowości i funkcjonujących w nich sołectw – mówi Daniel Zadworny - Wójt Gminy Dywity. - Nazwa nowej jednostki pomocniczej nie jest jeszcze ustalona, ale wiele wskazuje na to, że będzie to po prostu Osiedle Sterowców. Będzie ona miała własnych przedstawicieli, ale i budżet tak, jak sołectwa mają Fundusz Sołecki. I to właśnie mieszkańcy będą decydowali, czy chcą go przeznaczyć np. na budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, miejsca rekreacji, czy na budowę chodnika".

To nie wszystko. Zapisy nowo uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolą naszej firmie na dalszą, jeszcze bardziej imponującą rozbudową Osiedla Sterowców. W kolejnych budynkach mają się pojawić garaże podziemne, a część budynków będzie mogła mieć do siedmiu pięter z większymi apartamentami na górnych kondygnacjach i widokiem na otaczającą przyrodę.
- Osiedle Sterowców zasługuje na to, żeby nadać mu prestiżu i zagospodarowywać je tak, aby mieszkańcy czuli się tu bardzo komfortowo i mieli wysoki standard życia – nie ma wątpliwości Andrzej Bogusz, prezes ARBET Investment Group.

Ze względu na coraz większe zaangażowanie w gminie Dywity, nasza firma będzie partycypować również w kosztach budowy hali z zadaszeniem nad boiskiem przy Szkoła Podstawowa w Dywitach. Na mocy podpisanego 31 października porozumienia ARBET przekaże Gminie 600 tys. PLN na wkład własny w tę wyczekiwaną inwestycję.

 

Fot. Gmina Dywity