Lokal numer:

image

Lokal numer:

image

Aktualności

Dobra informacja dla przyszłych mieszkańców Osiedla Sterowców.

Dobra informacja dla przyszłych mieszkańców Osiedla Sterowców.

19 października 2016

18 października podpisano porozumienie dotyczące wspólnej realizacji projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztyn – etap I”.

Oznacza to, że w ciągu najbliższych 2,5 lat wykonana zostanie ogromna inwestycja wodno-ściekowa za ponad 50 mln zł. Zakłada ona między innymi wybudowanie magistrali wodociągowej o dużej średnicy, biegnącej z Olsztyna do Dywit, Różnowa i Ługwałdu. Ma to pozwolić na zaopatrzenie największych miejscowości Gminy Dywity w znakomitą jakościowo, olsztyńską wodę.

Według założeń, unijne wsparcie pozwoli na pokrycie około 60 % kosztów projektu. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na druga połowę 2017 roku, a jej zakończenie na rok 2019.