Lokal numer:

image

Lokal numer:

image

Aktualności

Bohaterów Monte Cassino znowu na później…

Bohaterów Monte Cassino znowu na później…

12 listopada 2015

Gdy kilkanaście dni temu informowaliśmy o planowanym na końcówkę roku finale przebudowy ul. Bohaterów Monte Cassino, nic nie wskazywało na to, że Urząd Miasta ponownie przesunie termin realizacji. I to aż o pół roku…

 

„W związku z zaistniałą kolizją z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej, wynikłą w trakcie prowadzenia robót budowlanych budowy odcinka jezdni w ulicy Bohaterów Monte Cassino, objętego porozumieniem nr 25/14/11/2014/DD z dnia 26.01.2014 r., Wydział Inwestycji Miejskich wnosi o zawarcie aneksu terminowego do porozumienia z dniem realizacji ww. inwestycji do dnia 15.06.2016 r.” – czytamy w piśmie z 28 października, adresowanego do siedziby spółki ARBET Developer.

Wyjaśnijmy, że dwa lata temu owy kolektor został wybudowany, jak się teraz okazuje niezgodnie z projektem (położony za płytko) i przyjęty przez urzędników.  Teraz okazało się konieczne ponowne jego położenie. Ciekawe czy osoby winne takiego zaniedbania zostaną pociągnięte do odpowiedzialności…

Niestety zanosi się zatem na to, że budowa miejskiej drogi, której koszt w połowie (około 370 tys. PLN) ma sfinansować firma ARBET, przesunie się o kolejnych sześć miesięcy. To oznacza, że mieszkańcy prestiżowego Osiedla Leśna jeszcze co najmniej przez pół roku nie będą mogli dojeżdżać do swoich domów asfaltową, w pełni utwardzoną ulicą Bohaterów Monte Cassino.

Całe szczęście,ze osiedle posiada alternatywny dojazd asfaltową ulicą Lesną, która w zasadzie  stanowi główny dojad do osiedla.

Przypomnijmy, że zgodnie z pierwotną treścią porozumienia, droga miała być gotowa już z końcem października 2015.