Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania

Niniejsza informacja dotyczy unieważnienia postępowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 "Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna. Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych".

Pełna informacja o unieważnieniu postępowania poniżej.

Szczegóły w załączniku (plik PDF): /media/kcfinder/files/INFORMACJ%20AFOTOWOLTAKIKA.pdf