Oferta

Różnowo, woj. warmińsko-mazurskie, Gmina Dywity

Różnowo, woj. warmińsko-mazurskie, Gmina Dywity

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
- zabudowa jednorodzinna

Działka do podziału - pow. 0,8597 ha
Sugerowane linie podziału widoczne są na planie sytuacyjnym.

Działka nr 185/12 obręb Różnowo, do podziału ( na 5 działek budowlanych). W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje się wydzielenie z działki 185/13 na drogę gminną wewnętrzną o powierzchni  ok 800 m2. Istnieje możliwość wykonania przyłączy energetycznych  i wodociągowych z działki drogowej nr 185/13, obręb Różnowo, stanowiącej własność gm. Dywity ( graniczącej z  działką do podziału) - informacja z gm. Dywity. Do czasu powstania docelowej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do indywidualnych szczelnych zbiorników kanalizacji sanitarnej (szamba ). Ogrzewanie budynków etażowe wykorzystujące  źródła energii o ograniczonej emisji zanieczyszczeń do środowiska- preferowane : energia słoneczna , gaz,  energia elektryczna itp . Docelowo dopuszcza się możliwość wspólnej sieci ciepłowniczej.


Plan Geoportalu

Plan sytuacyjny

Lokalizacja na mapie

Galeria zdjęć