Oferta

Działki budowlane

Różnowo, woj. warmińsko-mazurskie, Gmina Dywity

Różnowo, woj. warmińsko-mazurskie, Gmina Dywity

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
- zabudowa jednorodzinna

Działka do podziału - pow. 0,8597 ha
Sugerowane linie podziału widoczne są na planie sytuacyjnym.

Działka nr 185/12 obręb Różnowo, do podziału ( na 5 działek budowlanych). W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje się wydzielenie z działki 185/13 na drogę gminną wewnętrzną o powierzchni  ok 800 m2. Istnieje możliwość wykonania przyłączy energetycznych  i wodociągowych z działki drogowej nr 185/13, obręb Różnowo, stanowiącej własność gm. Dywity ( graniczącej z  działką do podziału) - informacja z gm. Dywity. Do czasu powstania docelowej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do indywidualnych szczelnych zbiorników kanalizacji sanitarnej (szamba ). Ogrzewanie budynków etażowe wykorzystujące  źródła energii o ograniczonej emisji zanieczyszczeń do środowiska- preferowane : energia słoneczna , gaz,  energia elektryczna itp . Docelowo dopuszcza się możliwość wspólnej sieci ciepłowniczej.


Plan Geoportalu

Plan sytuacyjny

Marcinkowo, woj. warmińsko-mazurskie, Gmina Purda

Marcinkowo, woj. warmińsko-mazurskie, Gmina Purda

Przeznaczenie działek:
- zabudowa jednorodzinna
Dz. nr 58/3 pow. 0,1287 ha
Dz. nr 58/4 pow. 0,1490 ha
Dz. nr 58/5 pow. 0,1591 ha
Dz. nr 58/6 pow. 0,1483 ha

W sprzedaży ostatnie wydzielone działki: nr 58/3, 58/4, 58/5, 58/6 ,  Na planie działka 58/2 stanowi wewnętrzna drogę gminną obsługującą kompleks w/w działek. W działce tej wykonany jest kolektor kanalizacji sanitarnej Ks fi 200 (możliwe podłączenia). Istnieje również  możliwość wykonania przyłączy wodociągowych z istniejącej sieci wodociągowej fi 90 wykonanej w tej drodze  na odcinku ok 45 m licząc od zjazdu na drogę oznaczoną jako działka nr 104 (droga gminna). Zasilanie energetyczne projektowanej zabudowy z przedłużenia   istniejącej w drodze 58/2 linii energetycznej .  Rodzaj ogrzewania bez ograniczeń.

Plan Geoportalu

Plan sytuacyjny