Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu

Niniejsza informacja dotyczy wyniku postępowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 "Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna. Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych".

Pełna informacja o rozstrzygnięciu przetargu poniżej.

Szczegóły w załączniku (plik PDF): /media/kcfinder/files/Skan_20161130132721%20%281%29%281%29.pdf.